Bed & Breakfast

Et alternativ til hotellet Hotel DiskoBay. Her har man mulighed for at overnatte privat og opleve dagliglivet. / Bed And Breakfast is an alternative to a hotel, the Hotel  DiskoBay. At Bed and Breakfast you stay with a private family and experience the daily life.